ŠKISOVA TRŽNICA – ŠTUDENTSKA, EKO, EDINSTVENA

ŠKISOVA TRŽNICA – ŠTUDENTSKA, EKO, EDINSTVENA

Največja študentska prireditev na prostem – Škisova tržnica – ki se lahko pohvali z edinstvenim
glasbenim in popoldanskim programov, je tudi največja študentska EKO prireditev, saj daje velik
poudarek na ozaveščanje mladih o korektnem ravnanju z odpadki in skrbi za okolje. Tudi letos pa
bo v sodelovanju s Fundacijo študentski tolar in študentskimi klubi namenila denarno pomoč
študentom v stiski.

Škisova tržnica bo tudi letos od 12. ure naprej ustvarila edinstveno izkušnjo vsakega obiskovalca
Kardelje ploščadi. Tržnica je skozi leta prerasla v veliko prireditev, katero skozi celoten dan obišče preko
25 tisoč mladih, na žalost pa je to tudi prostor, kjer se ustvari veliko odpadkov. Zato organizatorji vsako
leto stremijo k optimizaciji čistoče prizorišča, k še večjemu ločevanju odpadkov, več skrbnikov za okolje
in k novim načinom čiščenja prizorišča po končani prireditvi.

Na prizorišču se bodo letos nahajali eko otočki za ločeno zbiranje odpadkov – embalaža in biološki.
Nekaj zabojnikov bo nameščenih že izven ograjenega prireditvenega prostora, tako da bomo mlade že
pred samim vstopom na prizorišče vzpodbujali, da z odpadki ravnajo korektno. V popoldanskem času
bo na prireditvenem prostoru 12 EKO otočkov, ki bo mlade spodbujal k pravilnem ločevanju. Po končani
prireditvi bo prostor Škisove tržnice in okolico čistilo več kot 70 profesionalnih delavcev, saj stremimo k
temu, da dogajanje Škisove tržnice ne vpliva na delo študentov in fakultet naslednji dan.

Ker se študentje zavedajo, da je nekaterim težje kot ostalim, bomo skupaj s Fundacijo Študentski tolar
stopili v dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za vse študente, ki živijo v finančni stiski. Osnovni namen
Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, je pomagati študentom, ki so se zaradi različnih
dogodkov znašli v socialni stiski. Z različnimi oblikami pomoči želijo reševati trenutne socialne stiske
študentov, pomagati socialno ogroženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti
pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje
minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Več informacij o Škisovi tržnici 2022:
Maruša Pajer
Vodja protokola in odnosov z javnostmi na Škisovi tržnici 2022
marusa.pajer@skis-zveza.si
+386 70 705 534