PRAVILA NAGRADNE IGRE 

“za 20 € mBills dobroimetja in družabno igro Škisove tržnice”

 

  1.   ORGANIZATOR

Nagradna igra traja od 7. 5. do 14.5. 2021 do 13:00. Organizator je Zveza ŠKIS, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, matična številka 5902690000, ID za DDV 92773249 (davčni zavezanec). Nagradna igra poteka na Facebook strani “Škisova tržnica”, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti ni nagradna igra kakorkoli povezana s Facebookom. Namen nagradne igre je promocija dogodka Škisova tržnica 2021 in FB strani Škisova tržnica.

  1.   NAGRADA, POTEK IN POGOJI NAGRADNE IGRE

Sodelujete lahko tako, da v komentar pod sliko nagradne igre napišete, kdo od vaših prijateljev je največji zapravljivec/zapravljivka in ga označite v komentar. Med vsemi, ki bodo ustrezali navedenemu pogoju, bomo izbrali 5 oseb, ki bodo prejele dobroimetje v vrednosti 20 EUR v mBills denarnico (pogoj za prevzem nagrade je registracija oz. imetništvo mBills mobilne denarnice) in družabno igro Škisova tržnica. 

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki sprejme pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani Škisove tržnica. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, starejše od 18 let in so registrirane v družbeno omrežje Facebook ter objavijo komentar z odgovorom na nagradno vprašanje v Facebook objavi na strani Škisova tržnica.

Ne smejo pa sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro, in njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar se upošteva le en komentar. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja kot so npr. stroški prenosa podatkov, dostop do svetovnega spleta itd.

  1.   ŽREBANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV

Žrebanje bo potekalo v petek, 14. 5. 2021 ob 14:00. V žrebanje bodo vključeni vsi, ki bodo izpolnili zgoraj navedene pogoje na Facebook strani Škisova tržnica do 14. 5. 2021 do vključno 13:00.

Med vsemi bomo izžrebali 5 oseb, ki ustrezajo vsem pogojem. Nagrajenci bodo o izžrebu obveščeni preko komentarja v objavi pod nagradno igro, preko katerega jih bomo pozvali, da se nam javijo preko zasebnega sporočila na Facebook strani Škisova tržnica. V kolikor se nam v roku 24 ur ne javijo, izžrebamo naslednjo osebo, ki bo imela prav tako čas 24 ur, da potrdi nagrado. V kolikor ti nagrajenci tega ne naredijo, se dokončno odvzame pravica do te nagrade.

Vse davke v zvezi z izvedbo nagradne igre in podelitvijo nagrade nosi organizator. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UI RS št. 86/04 in 67/70), ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Zbiranje osebnih podatkov izvaja organizator in ne Facebook. S sodelovanjem v nagradni igri soglašate s pridobivanjem in obdelavo vaših osebnih podatkov, omenjenih v teh pravilih. Namen obdelave osebnih podatkov je izključno za podelitev nagrad. Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini, zamenjati ali prenesti na tretjo osebo, prav tako ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Za prejem dobroimetja v višini 20 €, bo nagrajenec moral biti registriran v mBills in imeti opravljeno osebno identifikacijo. V kolikor nagrajenc, ki nima še registriranega profila na mBills, registracije ne opravi v roku 5 dni, si pridržujemo pravico, da se mu nagrada odvzame. Organizator si prav tako pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru organizator nagrado ponudi naslednjemu izžrebancu.

Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu. Organizator si pridržuje pravico nagradno igro kadarkoli spremeniti ali končati. Zaradi predčasnega zaključka ni mogoče uveljavljati nobenih zahtevkov. Organizator je upravičen, da posamezne osebe izloči iz nagradne igre, v kolikor obstajajo upravičeni razlogi, zlasti v primeru kršitev pogojev sodelovanja v nagradni igri. V tem primeru je možno nagrajencem odreči nagrado ter zahtevati njeno vračilo.

 

Kontaktni podatki organizatorja

Zveza ŠKIS, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

+386 40 594 036 // nina.miketic@skis-zveza.si

Ljubljana, 7.5. 2021