POGOJI SODELOVANJA

PRAVILA NAGRADNE IGRE “Union nagrajuje!”

1. ORGANIZATOR

Nagradna igra traja od 3. 5. do 4. 5. 2022 do 00:00. Organizator je Zveza ŠKIS, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, matična številka 5902690000, ID za DDV 92773249 (davčni zavezanec). Nagradna igra poteka na Facebook strani “Škisova tržnica”, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti ni nagradna igra kakorkoli povezana s Facebookom. Namen nagradne igre je promocija dogodka Škisova tržnica 2022 in FB strani Škisova tržnica ter pivovarne Union.

 

2. NAGRADA, POTEK IN POGOJI NAGRADNE IGRE

Sodelujete lahko tako, da v komentar pod sliko nagradne igre označite dva prijatelja. Med vsemi, ki bodo ustrezali navedenemu pogoju, bomo izbrali 1 osebo, ki bodo prejele tri VIP vstopnice za Škisovo tržnico, mizo s hladnim Unionom in ležalnik za počitek po naporni noči. 

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki sprejme pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani Škisove tržnica. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, starejše od 18 let in so registrirane v družbeno omrežje Facebook ter označijo dve osebi v komentar pod Facebook objavo na strani Škisova tržnica.

Ne smejo pa sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro, in njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar se upošteva le en komentar. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja kot so npr. stroški prenosa podatkov, dostop do svetovnega spleta itd.

 

3.  ŽREBANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV

Žrebanje bo potekalo v četrtek, 5. 5. 2021 med 8. in 12. uro. V žrebanje bodo vključeni vsi, ki bodo izpolnili zgoraj navedene pogoje na Facebook strani Škisova tržnica do 4. 5. 2021 do vključno 00:00.

Med vsemi bomo izžrebali 1 osebo, ki ustreza vsem pogojem. Nagrajenci bodo o izžrebu obveščeni preko komentarja v objavi pod nagradno igro, preko katerega jih bomo pozvali, da se nam javijo preko zasebnega sporočila na Facebook strani Škisova tržnica. V kolikor se nam v roku 6 ur ne javijo, izžrebamo naslednjo osebo, ki bo imela prav tako čas 6 ur, da potrdi nagrado. V kolikor ti nagrajenci tega ne naredijo, se dokončno odvzame pravica do te nagrade.

Vse davke v zvezi z izvedbo nagradne igre in podelitvijo nagrade nosi organizator. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UI RS št. 86/04 in 67/70), ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Zbiranje osebnih podatkov izvaja organizator in ne Facebook. S sodelovanjem v nagradni igri soglašate s pridobivanjem in obdelavo vaših osebnih podatkov, omenjenih v teh pravilih. Namen obdelave osebnih podatkov je izključno za podelitev nagrad. Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini, zamenjati ali prenesti na tretjo osebo, prav tako ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. 

Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu. Organizator si pridržuje pravico nagradno igro kadarkoli spremeniti ali končati. Zaradi predčasnega zaključka ni mogoče uveljavljati nobenih zahtevkov. Organizator je upravičen, da posamezne osebe izloči iz nagradne igre, v kolikor obstajajo upravičeni razlogi, zlasti v primeru kršitev pogojev sodelovanja v nagradni igri. V tem primeru je možno nagrajencem odreči nagrado ter zahtevati njeno vračilo.

Kontaktni podatki organizatorja

Zveza ŠKIS, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

+386 40 594 036 // nina.miketic@skis-zveza.si

Ljubljana, 2. 5. 2021